Ochrana osobních údajů

1. Ochrana soukromí na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v otiscích této webové stránky.

Jak shromažďujeme údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně, že nám to řeknete. To může být např. obchodovat s údaji, které zadáte do kontaktní formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (například internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech námitky v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Poznámka pro odpovědný subjekt

Jednotka odpovědného zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Frank Ensinger
Lenaustr. 9
68167 Mannheim, Německo
Phone +49-160-2714424
Odeslání e-mailu –>

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného orgánu dozoru. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, v němž je naše společnost založena. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt v následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Informace, blokování, odstranění

Máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

sušenky

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „Session cookies“. Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.

Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, přijetí souborů cookie pro určité případy nebo obecně vyloučit a povolit automatické mazání souborů cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. Funkce nákupního vozíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (například soubory cookie pro analýzu chování surfování), budou se s nimi zacházet samostatně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
použitý operační systém
URL odkazujícího uživatele
Název hostitele přístupového počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, která umožňuje zpracování dat pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

zpracování objednávek

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování smluvních údajů s poskytovatelem stránek, v němž ukládáme poskytovateli povinnost chránit údaje návštěvníků těchto stránek a nesmí je předávat třetím stranám.

4. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube na Googlu. Operátor webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Sděluje serveru YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přiřadit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak zpracovávat data uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.